Iława podczas II wojny światowej została zniszczona przez wojska rosyjskie. Jednak wiele zabytków ocalało lub udało się je odbudować.
Jednym z nich jest piękny, neobarokowy ratusz. Został wybudowany w latach 1910-1912. Tworzy go kilka uzupełniających się części. W czasie wojny został zniszczony, lecz odbudowano go i przeznaczono na halę targową. Następnie, w 1995 roku, przeprowadzono kapitalny remont i od tego czasu budynek jest siedzibą Urzędu Miejskiego.

Przebudowana cerkiew
Kolejnym zabytkiem Iławy jest Cerkiew św. Jana Teologa wybudowana w 1899 roku. Ma nowoczesną bryłę. Przebudowano ją, zwiększono jej powierzchnię i dołączono jako jeden z budynków gazowni. W latach 1987-1992 budynek funkcjonował jako garaż i warsztat autobusowy komunikacji miejskiej. W 1992 roku przestał być traktowany jako sakralny, a rok później został wpisany do rejestru zabytków.

Pomnik Żeromskiego i „Złota Tarka”
W Iławie warto też obejrzeć Pomnik Stefana Żeromskiego. W maju 1920 roku Żeromski był w Iławie i brał udział w wiecach. Namawiał mieszkańców Warmii i Powiśla, aby głosowali w plebiscycie za przyłączeniem tych terenów do Polski. Z tej okazji został wybudowany pomnik. Znajduje się w Parku ,,Żeromek”. Miłośnicy historii mogą również zobaczyć pozostałości murów obronnych z XIV wieku.

Jeżeli odwiedzisz Iławę w połowie sierpnia, to trafisz na ,,Złotą Tarkę”. Jest to najstarszy festiwal jazzu w Polsce i w Europie. Przyciąga tłumy, zarówno występujących, jak i zwiedzających.

Fot. By rysnal, CC BY-SA 3.0