Jaki będzie pod tym względem rok 2017? Zapowiada się bardzo ciekawie i rozwojowo. Na wydatki inwestycyjne w tym roku przeznaczono aż 10,5 mln złotych.

Jeden z większych kosztów (120 tys. zł.) pochłonie budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek oraz Mątyki.

Budowa i remonty dróg
W tym roku bardzo duży nacisk postawiono również na drogi. Planowane są remonty następujących dróg: z Ławic do Tchórzanki; w miejscowościach Siemiany-Szwalewo (nawierzchnia); w miejscowości Nowa Wieś, ul. Tęczowa; w miejscowości Wikielec oraz Dziarnówko. Planuje się również budowę drogi gminnej Gulb-Skarszewo oraz chodnika w miejscowości Frednowy. Łączna kwota przeznaczona na budowę i modernizację dróg to prawie 5 mln złotych.

Elektrownia fotowoltaiczna
Gmina zamierza także zrealizować projekt e-zarządzanie oświatą oraz remonty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i świetlicy wiejskiej w Mątykach. Inwestycję obejmą także oświetlenie drogowe, zagospodarowanie terenu wokół plaży w uzdrowisku Siemiany, wybudowanie w tej miejscowości slipu, zainstalowanie elektrowni fotowoltaicznej dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach. W planach jest także budowa szatni przy boisku w Rudzienicach oraz modernizacja centrum wsi Ząbrowo i zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach.